Zapisnik 3. srečanja ŽPS

ZPS-zapisnik 21_26-3

ŽUPNIJA Vrh Sveti Trije Kralji, Vrh Sv. Treh Kraljev 7

Datum: 22.6.2022

Zapisnik 3. rednega srečanja župnijskega pastoralnega sveta

sobota, 21. 05. 2022 ob 20.00 uri v dvorani župnišča

Prisotni: župnik Janez Petrič, duhovni pomočnik Janez Celar, Tatjana Alič, Valentina Gantar, Tone Kogovšek,  Jože Petrovčič, Mojca Treven, Marko Žust, Gvido Bokal,   Krištof Treven, Miha Kogovšek, Miha Kavčič

Odsotni: Edo Dolinar, Marinka Jelovčan, Tone Klemenčič, Andreja Kranjc, Helena Nagode, Marija Buh

Dnevni red:

 1. Uvodna molitev
 2. Cerkveno leto do 21. nedelje med letom (21. avgust)
 3. Pregled po dejavnostih ŽPS:
  1. Molitev, oznanjevanje, bogoslužje
  2. Kateheza
  3. Mladina
  4. Praznovanja, druženje, čiščenje, krašenje
  5. Karitas
  6. Gospodarstvo
 4. Razno

K 2. točki – Cerkveno leto do 21 avgusta

 • maj 2022 ob 11. uri à birma / 14 birmancev / birmovalec opat pater Maksimiljan File
 • maj 2022 – zaključek šmarnične pobožnosti v Hlevnem Vrhu
 • junij 2022 Binkošti / v naši župniji naj bi bilo krščeno pet otrok iz naše župnije
 • junij 2022 Sveta Trojica / Prvo sveto obhajilo / štirje prvoobhajanci
 • junij 2022 / zaključek veroučnega leta
 • junij 2022 / Telovska procesija
 • julij 2022 / Krištofova nedelja – zbiranje sredstev za MIVO
 • avgust 2022 / Zaobljubljena maša za odvrnitev hude ure
 • avgust 2022 / Veliki šmaren / sveta maša ob 8. uri

K 3. točki – Pregled dejavnosti ŽPS

 • Molitev, oznanjevanje, bogoslužje
  • Taizejska molitev – hvala družini Dolinar za vpeljavo molitve v naši župniji;
  • Šmarnična pobožnost v Hlevnem Vrhu je lepo obiskana, vsak dan prihaja med 30 in 40 mladih in ostalih. Hvala vsem voditeljem;
  • Branje beril se po birmi vrača v ustaljene tirnice – dva bralca vsako nedeljo; berila se bere iz knjige na ambonu.
 • Kateheza
  • Denarni dar za goste, ki so popestrili birmansko devetdnevnico, je prispevala župnija. Hvala staršem in Nevenki, ki so uspeli dobiti zanimive goste za popestritev neposredne priprave na sveto birmo.
  • Prvo sveto obhajilo bo v naši župniji 12. junija. Na srečanju s starši je že bilo dogovorjeno sodelovanje pri slovesni evharistiji.
  • Z Nevenko se poskuša dogovoriti, da še naprej ostane (v naslednjem birmanskem ciklu) katehetinja višjih razredov.
 • Petje pri bogoslužju
  • Organist Miha Kogovšek, ki trenutno tudi vodi pevske vaje Mešanega cerkvenega pevskega zbora, je izpostavil problem slabe udeležbe na pevskih vajah. Udeležba pri petju pri maši pa zaenkrat ostaja dobra. Številčnejša udeležba na vajah omogoči lepše petje ter boljše vzdušje med pevci.
  • Ob koncu šolskega leta bo kot običajno piknik za pevce. Vodje zborov se dogovorijo ali se izvede skupni piknik vseh pevskih zborov ali pa otroško- mladinski zbor organizira svoj dogodek. Župnija bo delno krila stroške.
 • Mladina
  • Hvala Krištofu za organizacijo srečanja mladih, ki se ga je udeležilo 11 mladih iz naše župnije; Upamo, da se med njimi razvije tudi nekaj voditeljev.
  • Do konca šolskega leta se poskuša navdušiti mlade za animatorje, ki bi bili pripravljeni svoj čas darovati za oratorij konec letošnjih šolskih počitnic. Če se mladim uspe organizirati, bi oratorij v naši župniji s pomočjo odraslih organizirali zadnji vikend v avgustu (26. do 28. avgust).
 • Praznovanja, čiščenje, krašenje
  • Hvala Tinci in Tatjani za vodenje generalnega čiščenja cerkve in župnišča pred veliko nočjo.
  • V župnišču je še naprej na oglasni deski list, na katerega lahko dežurni vpišejo manjkajoče pripomočke za čiščenje in krašenje.
  • Hvala Marinki in pridnim gospodinjam za postrežbo ob pomladanskem romarskem shodu na belo nedeljo.
  • Urediti je potrebno prižiganje sveč, da se prtov ne bo onesnaževalo z voskom.
 • Karitas
  • Edo Dolinar je zbral glavne dejavnosti župnijske Karitas Šentjošt, Mihael Kavčič pa župnijske Karitas Rovte. Skupne dejavnosti obeh župnijskih Karitas:
   • pomoč prosilcem s prehrambnimi paketi,
   • pomoč družinam v stiski (nakup kurjave, šolskih potrebščin, plačilo položnic, …),
   • brezplačna izposoja ortopedskih pripomočkov,
   • obiski po domovih za ostarele,
   • obiski in obdarovanje starejših faranov in drugo.
  • Na naslednjih srečanjih se bomo poskušali dogovoriti kako katero od teh dejavnosti s sodelovanjem s sosedno Karitas uvesti tudi v naši župniji.
  • Tradicionalno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje bo v soboto, 18. junija. Tudi v naši župniji bo organizirano skupno romanje.
 • Gospodarstvi svet
  • Krstni kamen je obnovljen (Mravlja – Hotavlje) in nepremično stoji v cerkvi ob Marijinem oltarju.
  • Za novo stopnišče v zvoniku farne cerkve smo s pomočjo g. Janeza Celarja pridobili hrastov les. Zahvaljujemo se nadškofiji in njeni družbi Metropolitana za podaritev in razres lesa. Hvala Jožetu Petrovčiču za organizacijo prevoza lesa iz Savinske doline. Les se sedaj suši pod župniščem. Obnovo stopnišča se prestavi na naslednje leto, da se do takrat les dobro posuši na zraku.
  • V letošnjem letu bomo začeli priprave na obnovo fasade župnišča, ki jo želimo obnoviti v letu 2024.

K 4. točki – Razno

Srečanje smo zaključili ob 21.45 uri.

Prihodnje srečanje bo predvidoma 27. avgusta 2022 ob 20. uri v prostorih župnišča.

Zapisal Marko Žust