Blagoslov in umestitev četrtega zvona v farni zvonik

4 zvon Vrh

Za vse, ki se včeraj 15. oktobra 2022 niste mogli udeležiti slovesnega blagoslova in postavitve dodatnega, četrtega zvona v naš zvonik, želim posredovati nekaj osnovnih podatkov o zvonu in postopku prenosa v naš zvonik. Zvon je župnija na pobudo pritrkovalcev in po sklepu ŽPS za vrednost 1.000€ odkupila od podružnične cerkve na Pšati – župnija Cerklje na Gorenjskem, kjer je služil kot srednji zvon 58 let. Zvon je malo slabše kvalitete zaradi velike količine cinka v litini, a za pritrkavanje in bitje ure nam bo dobro služil. Težak je 234kg in uglašen na ton a1. Skupaj z obstoječimi našimi tremi zvonovi tvori napev “parsifal”. S štirimi zvonovi bodo naši pridni pritrkovalci lahko iz njih izvabili veliko več pritrkovalskih melodij.

Zvon smo v župnijo pripeljali 1. septembra. Zvon smo očistili, pripravili zvonik za namestitev zvona ter spletli dva venca za okrasitev ob blagoslovu. Včeraj po sveti maši je g. župnik Janez Petrič zvon blagoslovil, nato pa smo ga dvignili v zvonik. Ob štirih popoldne se je iz zvonika naše farne cerkve prvič oglasilo pritrkavanje štirih zvonov. V naslednjih mesecih se bo dodalo še bitje ure, tako da se bodo vsake četr ure oglasili trije zvonovi.

Zahvala za novo pridobitev gre najprej našim pritrkovalcem z Urbanom in Mihom na čelu. Hvala mojstru Dominiku Malovrhu, ki je zvon pripeljal ter vodil dela in montažo v zvoniku. Hvala župniku Janezu Petriču za blagoslov, podjetju Žerjal iz Rovtarskih Žibrš za brezplačni dvig zvona v farni zvonik. Hvala vsem, ki so pomagali pri delu v zvoniku, predvsem: Radu Kogovšku, Mihu Kogovšku, Sandiju Eniku, Gvidu Bokalu in Jožetu Petrovčiču. Hvala vsem, ki ste pomagali pri pletenju vencev in okrasitvi zvona, še posebej Klari Eniko in Kristini Treven. Hvala Nejcu in Marjanu Mivšku za pomoč z viličarjem. Hvala gospodinjam za postrežbo ob blagoslovu ter vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k novi pridobitvi.

In na koncu še enkrat zahvala pritrkovalcem, ki z melodijami naših zvonov, vabite in lepšate naša praznovanja.